Återkomsten av Simon Scarrow

Återkomsten är den tolfte fristående delen i Silverörnserien. Återigen stiftar vi bekantskap med huvudpersonerna i Scarrows böcker, Macro och  Cato. Denna gång återvänder de till Britannien och Romarrikets försök att erövra ön. Som alltid hamnar huvudpersonerna i strider där de otroligt nog klarar sig medan övriga stridande oftast stupar. Denna gång hamnar de i en utpost med en otrevlig centurion som först måste klaras av och utanför murarna väntar en inhemsk armé som försöker ta livet av dem.   Aterkomsten-180x268

Som alltid är böckerna lätta att läsa och det händer saker hela tiden. Scarrow har god sakkunskap om romarnas arméuppbyggnad och allt känns trovärdigt. Bakgrunden är också rätt bra historiskt förankrad. Serien utspelar sig under Kejsar Claudius tid vilken var en turbulent tid med många intriger vilket ledde till  att Nero slutligen blev kejsare i Rom. Böckerna kan med fördel läsas var för sig men för att få mer förståelse för karaktärerna i serien bör man läsa även de tidigare böckerna.

Tipsat av Kent Hallesson, Torsby

Annonser